Keurmerk PRAKTIJK


Fysiotherapie Amsterdam Oost is al meer dan 50 jaar een begrip!

U vindt die ervaring terug in onze manier van werken. Zowel bij een eenvoudige klacht, als bij een ingewikkelde zorgvraag. Dan doen we meer dan behandelen. Als het nodig is, bemiddelen we voor u bij het regelen van aanpassingen en bij het verkrijgen van hulpmiddelen.

In de loop der jaren is de praktijk sterk uitgebreid en op dit moment hebben wij meerdere vestigingen in Oost en de Watergraafsmeer. Sinds 2006 werken wij ook op IJburg in het Gezondheidscentrum Haveneiland en sinds 2015 in Gezondheidscentrum de Borgerstraat in Amsterdam West en Gezondheidscentrum Watergraafsmeer.


Stichting Keurmerk

In vervolg op de Plus status zijn wij per 1-1-2022 een Keurmerk praktijk geworden.

De Stichting Keurmerk Fysiotherapie is een onafhankelijk en erkend kwaliteitsregister voor fysiotherapeuten en voor fysiotherapiepraktijken.

De keurmerk praktijken zijn ondernemend en kwaliteitsgericht, innovatief en maximaal transparant in hun werkwijze. De praktijk voldoet aan alle eisen die aan een moderne fysiotherapiepraktijk gesteld mogen worden, de bedrijfsvoering is aantoonbaar op orde en de praktijk is in staat zich op een gestructureerde wijze continu te verbeteren.

De fysiotherapeuten werken multidisciplinair en hebben een breed netwerk. Tevens wordt er samengewerkt aan een verdere verbetering van doelmatigheid en kwaliteit van zorg.


Fysiotopics

Fysiotherapie Amsterdam Oost maakt deel uit van FysioTopics. FysioTopics is een vereniging van fysiotherapiepraktijken die zich actief inzetten voor het verbeteren van de kwaliteit en de betaalbaarheid van de zorg.

Contracten verzekeringen

Wij hebben met nagenoeg alle zorgverzekeraars een contract, wat inhoudt dat wij de tarieven hanteren die de betreffende zorgverzekeraars hebben voorgesteld, indien u voor fysiotherapie aanvullend verzekerd bent.

Landelijke Database Fysiotherapie

Tijdens de eerste intake wordt u gevraagd om deel te nemen aan de Landelijke Database Fysiotherapie (ook wel MKIB genoemd).

Indien u toestemming heeft gegeven voor gebruik en opname van enkele behandelgegevens in de Landelijke Database Fysiotherapie (LDF) helpt u direct mee aan constante verbetering van fysiotherapeutische zorg. Dank hiervoor!


Welke gegevens worden gebruikt?

Uw naam en contactinformatie zijn niet relevant voor ons onderzoek naar de kwaliteit van fysiotherapeutische zorg. Deze gegevens worden dan ook niet doorgegeven aan de Landelijke Database Fysiotherapie (LDF). De gegevens die wél van belang zijn worden dus geanonimiseerd doorgegeven. Uw privacy blijft hiermee gewaarborgd. De gegevens die we verzamelen zijn: Geboortejaar Geslacht Behandelgegevens (o.a. klacht waarvoor u wordt behandeld, de soort behandeling en de tijdsduur van de behandeling).


Waarom zijn deze gegevens belangrijk?

Uw fysiotherapeut wil altijd optimale zorg leveren. Om te bepalen wat de effectiviteit van zijn behandelingen is, worden bovengenoemde gegevens gebruikt om vergelijkingen te maken met landelijke gemiddelden. Op basis van deze vergelijking bepaalt uw fysiotherapeut welke verbeteringen mogelijk zijn. Deze verbeteringen resulteren in hogere kwaliteit van de zorg die hij aan u levert.


Hoe werkt het?

Uw fysiotherapeut houdt een elektronisch patiëntendossier (EPD) van u bij. In uw dossier staat bijvoorbeeld wat uw medische klacht is, hoe en wanneer u behandeld wordt en de voortgang van uw behandeling. Alleen u en uw behandelend fysiotherapeut hebben toegang tot dit dossier. Als u, via uw fysiotherapeut, toestemming geeft worden uit uw dossier enkele gegevens (zie punt 1) verzameld. Deze gegevens worden verstuurd naar de Landelijke Database Fysiotherapie (LDF) van het KNGF. Deze gegevens worden door onderzoekers van IQ Healthcare gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek naar de effecten van fysiotherapeutische behandelingen.


Welke partijen zijn betrokken?

De LDF is een beveiligde database. Onbevoegden hebben geen toegang tot deze database. De partijen die toegang hebben tot de LDF zijn: Mediquest zorgt, in opdracht van het KNGF, voor de verzameling van de gegevens. IQ healthcare om het wetenschappelijk onderzoek uit te voeren in opdracht van KNGF en heeft daarom toegang tot de gegevens uit de LDF. De beroepsvereniging voor fysiotherapeuten KNGF is eigenaar van de Landelijke Database Fysiotherapie (LDF) en van de gegevens die hierin staan. IQ Healthcare en Mediquest zijn gerenommeerde en betrouwbare partijen. Het KNGF heeft de afspraken, conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens, met deze partijen in overeenkomsten vastgelegd.


Hoe veilig zijn de gegevens?

Omdat geen persoonsgegevens worden verzameld is uw anonimiteit gewaarborgd. Intrekken van de toestemming Wilt u liever uw toestemming voor het verstrekken van gegevens intrekken? Dat kan. U kunt dit aangeven bij uw fysiotherapeut. Heeft u vragen? Stel deze gerust aan uw fysiotherapeut. Hij of zij kan uw vragen beantwoorden.