kwaliteit en qualiview


Fysiotherapie Amsterdam Oost is aangesloten bij het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) en ondersteunt het Kwaliteitsbeleid van het KNGF. Tevens zijn wij aangesloten bij de NVKF, de NVFB en de NVFL (de beroepsverenigingen voor kinderfysiotherapie, lymfologie en bekkenproblematiek). Onze fysiotherapeuten staan geregistreerd in het BIG register en Centraal Kwaliteitsregister (CKR) met de registervermelding Algemeen Fysiotherapeut.

Om in het Kwaliteitsregister opgenomen te worden moeten onze fysiotherapeuten voldoen aan hoge eisen, zoals het volgen van beroepsinhoudelijke bij- en nascholingscursussen en het toepassen van de behandelrichtlijnen van de beroepsvereniging.Hierdoor bent u verzekerd van kwalitatief hoogwaardige zorg- en dienstverlening.


Fysiotopics

Fysiotherapie Amsterdam Oost maakt deel uit van FysioTopics. FysioTopics is een vereniging van fysiotherapiepraktijken die zich actief inzetten voor het verbeteren van de kwaliteit en de betaalbaarheid van de zorg. In de vereniging zijn praktijken vertegenwoordigd die allemaal actief zijn op het hoogste niveau van zorgverlening (Pluspraktijken of Topzorgpraktijken).


Zorg bewust meten

Wij zijn benieuwd naar uw ervaringen met onze fysiotherapiepraktijk en onze therapeuten. Daarom neemt onze praktijk deel aan onderzoek dat uw ervaringen meet. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door een onafhankelijk bureau genaamd Qualizorg. U wordt via de mail uitgenodigd een vragenlijst in te vullen.


Qualiview

Qualiview maakt gebruik van de CQ-index (Consumer Quality index). Deze landelijk gevalideerde vragenlijst brengt de ervaringen van de door patiënten ontvangen fysiotherapie in kaart. De CQ-index is een gestandaardiseerde methodiek voor het meten, analyseren en rapporteren van klantervaringen in de zorg. De CQ-indexsystematiek is ontwikkeld door het NIVEL, in samenwerking met de afdeling Sociale Geneeskunde van het AMC, in opdracht van Agis, de Stichting Miletus (een samenwerkingsverband van verzekeraars) en ZonMw CQ-index wordt momenteel door meerdere partijen gezien als dé input voor kwaliteit vanuit patiëntenperspectief.

Met Qualiview waarborgen wij uw anonimiteit en de kwaliteit van de meting. Uw ingevulde vragenlijst wordt dus anoniem verwerkt. De gegevens worden niet voor een ander doel gebruikt dan voor het toetsen van de kwaliteit van de verleende zorg. Invullen is vrijwillig en heeft geen enkele invloed op de zorg die u (of uw kind) krijgt. Het kost u ongeveer 10-15 minuten om de vragenlijst in te vullen.