MCKENZIE methode


Voor wie?

De McKenzie methode is bedoeld voor mensen met acute en chronische rug- en nekklachten.


Succes

Het succes van de behandeling hangt voor een groot deel af van de mate van zelfdiscipline om de houdingsadviezen, de oefeningen en beweegadviezen van de fysiotherapeut vol te houden.


Doel van de behandeling

Doel van deze methode is de patiënt onafhankelijk van therapie en therapeut te maken, en de kans op het terugkeren van de klachten aanzienlijk te verkleinen.

De zelfwerkzaamheid van de patiënt staat hierbij centraal. De McKenzie therapie is grotendeels "hands-off" voor de therapeut. Slechts indien de patiënt het niet meer alleen kan, zal de therapeut gerichte therapeutische technieken gebruiken.


Wat kunt u verwachten?

In het onderzoek wordt bekeken in hoeverre houding en beweging invloed hebben op de klachten.Wat zijn belastende, wat zijn ontlastende factoren?

Het resultaat van het onderzoek leidt naar een behandeling bestaande uit houdingsbewustwording en oefeningen die de klachten reduceren. Belangrijk hierbij is dat de patiënt thuis de oefeningen doet .

‘Self Treatment’ geeft de patiënt weer zijn eigen verantwoordelijkheid en stimuleert hem om ook bij een eventueel recidief eerst zelf aan de slag te gaan.

Dit leidt uiteindelijk tot een vermindering van de recidieven.


Vergoeding

Fysiotherapie wordt vergoed vanuit de aanvullende verzekering. Deze vergoeding verschilt echter per verzekeraar. Kijk hiervoor goed uw polis na.

Onze praktijk heeft contracten met bijna alle zorgverzekeraars. Indien u niet of onvoldoende verzekerd bent dient u de behandeling zelf te betalen.

U kunt zonder verwijzing van een huisarts of specialist naar de fysiotherapie. Let op: behandelingen die u elders heeft genoten tellen ook mee.

FYSIOTHERAPEUT


GERT HARTOG

RENÉ STUART

CAROLIEN DE JONG

MARK LAMMERTSE

ASTRID KEMPEN