tarieven

Wanneer u niet verzekerd bent voor fysiotherapie gelden de volgende tarieven.


Fysiotherapie tarieven vanaf januari 2023Behandelvorm

Code

Bedrag

Behandeling fysiotherapie

code 1000   

41,20

Behandeling fysiotherapie aan huis

code 1001

49,80

Behandeling fysiotherapie met inrichtingstoeslag

code 1002

38,80

Behandeling in verzorgingshuis

code 1003

34,40

Behandeling kinderfysiotherapie

code 1100

59,15

Behandeling kinderfysiotherapie aan huis

code 1101

67,80

Behandeling kinderfysiotherapie in inrichting

code 1102

62,80

Instructies aan ouders

code 1103

38,80

Eenmalig rapport kinderfysiotherapie

code 1105

38,80

Behandeling manuele therapie

code 1200

59,15

Behandeling manuele therapie aan huis

code 1201

67,80

Groepsbehandeling 2 personen

code 1301

38,80

Groepsbehandeling 3 personen

code 1302

26,30

Groepsbehandeling 4 personen

code 1303

19,45

Groepsbehandeling 5-10 personen

code 1304

12,55

Consult fysiotherapie onderzoek

code 1400

43,60

Consult fysiotherapie onderzoek en uit behandeling

code 1401

61,40

Behandeling oedeemtherapie

code 1500

59,15

Behandeling oedeemtherapie en uit behandeling

code 1501

67,80

Behandeling oedeemtherapie met inrichtingstoeslag

code 1502

43,05

Behandeling bekkenfysiotherapie

code 1600

58,10

Behandeling bekkenfysiotherapie aan huis

code 1601

67,80

Extra Lange zitting

code 1700

59,15

Extra lange zitting aan huis

code 1701

67,80

Geriatrische fysiotherapie

code 1775

59,15

Geriatrische fysiotherapie aan huis

code 1776

67,80

Screening

code 1850

15,50

Screening aan huis

code 1851

15,50

Intake na screening

code 1860

33,20

Intake na screening aan huis

code 1861

52,45

Screening, intake en onderzoek DTF

code 1864

53,80

Intake na verwijzing

code 1870

53,80

Intake na verwijzing aan huis

code 1871

62,35

Telefonisch consult

code 1920

41,20

Niet op komen dagen

code 1960

41,20

Oefentherapie tarieven 2023

 

Behandelvorm

Code

Bedrag

Behandeling oefentherapie

2000

41,20

Behandeling oefentherapie aan huis

2001

49,80

Behandeling bekkenoefentherapie

2006

59,15

Behandeling bekkenoefentherapie aan huis

2008

67,80

Intake en onderzoek oefentherapie na verwijzing

2401

53,80

Intake en onderzoek oefentherapie DTF

2408

53,80

Intake en onderzoek oefentherapie na verwijzing aan huis

2409

62,35

Screening, intake en onderzoek oefentherapie via DTF aan huis

2412

53,80

Niet op komen dagen

2960

41,20


De eerste afspraak bestaat uit een intake (vraaggesprek) en onderzoek waarna wij samen met u een behandelplan opstellen.

Bij behandelen (bestaande uit onder andere begeleiden, adviseren, oefeningen of manuele handeling) na de intake zullen wij twee zittingen (intake en behandeling) in rekening brengen.

Fysiotherapie wordt in de meeste gevallen vergoed vanuit uw aanvullende verzekering. Kijkt u de voorwaarden na bij uw zorgverzekeraar.

Bij een niet nagekomen afspraak / te laat afzeggen wordt 41,20 in rekening gebracht. De rekening kunt u niet declareren bij uw zorgverzekeraar.


infomedics

Wij declareren vanaf 1-9-2020 via Infomedics (voorheen Fa-Med). De nota van de behandelingen ontvangt u dan ook van Infomedics. In sommige gevallen wordt uw nota eerst gedeclareerd bij uw zorgverzekeraar.

Als uw zorgverzekeraar een gedeelte van uw rekening vergoedt, staat dit duidelijk op de rekening. Wat overblijft betaalt u aan Infomedics. Heeft u een vraag over de hoogte van de vergoeding op uw rekening? Neem dan contact op met uw zorgverzekeraar. Staat er geen vergoeding op de rekening? Betaal dan alles aan Infomedics en controleer daarna of u de rekening nog kunt indienen bij uw zorgverzekeraar.


Regel het online

Op de website van Infomedics (www.infomedics.nl) kunt u veel zaken rondom de betaling van uw rekening snel en eenvoudig regelen, denk bijvoorbeeld aan:

Status van uw betaling controleren Ga naar www.infomedics.nl. U treft de rekeningchecker direct bovenaan de webpagina aan. Vul het betalingskenmerk (cijferreeks) in die op rekening staat en controleer of uw rekening is betaald. Als dit niet het geval is kunt u direct betalen via iDEAL.

Betalingsregeling treffen

Veelgestelde vragen bekijken

Als u een vraag heeft, kunt u het antwoord daarop meestal vinden onder veelgestelde vragen. Anders kunt u altijd contact opnemen met de Servicedesk van Infomedics. Heeft u toch nog een vraag? Bel dan met de Servicedesk van Infomedics op telefoonnummer 036-2031900.


Op tijd betalen

Infomedics hanteert een betalingstermijn van 30 dagen. Lukt het niet om op tijd te betalen, dan kunt u kosteloos uitstel van betaling aanvragen. Ook kunt u tegen kosten een betalingsregeling treffen. Online vindt u ook meer informatie over het Infomedics Betaalplan.


Betalingsvoorwaarden

In opdracht van ons verstuurt en incasseert Infomedics rekeningen voor de zorg die u heeft gehad. Infomedics voldoet hierbij uiteraard aan alle (privacy) wet- en regelgeving, zowel de regels die van toepassing zijn op ons als zorgaanbieder, als aan de regels die vanuit de wet gelden voor Infomedics.

Wat zijn de belangrijkste betalingsvoorwaarden van uw rekening van Infomedics?

Infomedics mag, als dit mogelijk is, uw rekening declareren bij uw zorgverzekeraar. U ziet een eventuele vergoeding altijd terug op de rekening.

Infomedics verwacht dat u de rekening betaalt vóór de vervaldatum zoals vermeld op de rekening.

Als u de rekening niet voor de vervaldatum heeft betaald, dan bent u in verzuim zonder dat daarvoor een nadere ingebrekestelling is vereist. Omdat u het uiteraard vergeten kunt zijn, krijgt u een herinnering waarbij u wordt gevraagd de rekening alsnog te voldoen, binnen 15 dagen nadat u deze heeft ontvangen. Mocht de betaling binnen deze gestelde datum uitblijven, dan brengt Infomedics rente en incassokosten in rekening.

Infomedics mag uw betaling eerst in mindering brengen op de incassokosten, vervolgens op de in rekening gebrachte rente en tenslotte op het oorspronkelijke bedrag van uw rekening.

Houd er rekening mee dat, wanneer u een klacht indient of zich inschrijft bij een andere zorgaanbieder, uw rekening uiteindelijk nog steeds betaald moet worden. Uw betalingsverplichting kan hierdoor niet worden opgeschort.


Wat gebeurt er met uw gegevens?

Om rekeningen snel en correct te kunnen verwerken, delen wij uw gegevens met Infomedics. Infomedics doet er alles aan om uw gegevens maximaal te beveiligen, uiteraard voldoen zij aan alle geldende wetten en regels rondom privacybescherming. Informatie over hoe Infomedics omgaat met de bescherming van privacygevoelige informatie vindt u op www.infomedics.nl.