vergoedingen


Vergoedt de verzekering de behandeling in 2022?

Wilt u weten of u voldoende verzekerd bent voor fysiotherapie in 2022 of denkt u erover na om naar een andere verzekeraar over te stappen en wilt u de beste dekking voor fysiotherapie? Op www.zorgwijzer.nl vindt u alle informatie hierover.

Het merendeel van de fysiotherapiebehandelingen wordt vanuit de aanvullende verzekering vergoed. Iedere zorgverzekering heeft aanvullende polissen met een aantal behandelingen fysiotherapie welke vergoed worden. Dit kan echter per zorgverzekering zeer verschillend zijn. Kijk uw verzekeringspolis na om te weten op hoeveel behandelingen fysiotherapie u per jaar recht heeft.

Omdat wij geen overzicht van het aantal behandelingen wat u (elders) heeft gehad gedurende het jaar. U bent daarom zelf verantwoordelijk om dit bij te houden.


VERGOEDINGEN

Wij hebben contracten met alle grote verzekeraars.
Wilt u weten of uw verzekeraar daar ook bij zit check dan de logo's op de homepagina of vraag ernaar bij onze secretaresse 020-6650729 of per mail secretariaat@ftao.nl.

Fysiotherapie wordt voornamelijk vergoed vanuit de aanvullende paketten*. Wilt u weten wat uit uw basisverzekering vergoed wordt? Check: www.rijksoverheid.nl.

* Dit betreffen medisch noodzakelijke behandelingen per kalenderjaar.


VERGOEDING COPD

Sinds 01-01-2019 worden de fysiotherapeutische behandelingen voor patienten met COPD (GOLD stadium 2, 3 en 4) vergoed vanuit de basisverzekering.

Afhankelijk van de mate van ziektelast varieert het aantal vergoede behandelingen vanuit de basisverzekering tussen de 5 en 72 behandelingen in het eerste jaar en de 0 en 52 behandelingen vanaf het tweede jaar. De verwijzer (huisarts of longarts) bepaald samen met u de ziektelast en zal naast het GOLD stadium ook de ziektelast vermelden op de verwijzing (type A, B1/B2, C of D).

Vanaf 01-01-2021 is de ziektelast B opgesplitst in categorie B1 en B2. Waarbij B2 een hogere ziektelast betekent. Vanaf 2021 wordt bij ziektelast B2 in het eerste jaar 70 behandelingen vergoed en vanaf het tweede jaar 52 behandelingen per jaar (dit was respectievelijk 27 en 5). Klik voor meer informatie op het stroomschema van onze beroepsvereniging het KNGF:  kngf_stroomschema_copd_2021.pdfChronische aandoeningen

Bij chronische aandoeningen komen de eerste 20 behandelingen uit de aanvullende verzekering. Wanneer deze niet toereikend is moet u tot 20 behandelingen zelf betalen (bijvoorbeeld: heeft u 9 behandelingen in uw aanvullende verzekering, dan moet u er nog eerst 11 zelf betalen voordat de rest vergoed wordt).

Een chronische aandoening fysiotherapie is een aandoening die voorkomt op een lijst van de zorgverzekeraar. Zo zijn bijvoorbeeld artrose, reuma en botontkalking geen chronische aandoeningen volgens die lijst. Informeer hiernaar bij uw fysiotherapeut.

Voor een overzicht van de chronische aandoeningen die in 2022 vergoed worden ga naar Fysiovergoeding.nl

Let op: ook de behandelingen welke u dit jaar al elders heeft gehad tellen mee!

Behandelingen die niet meer door uw aanvullende polis vergoed worden, zullen door ons aan u in rekening gebracht worden.


INFOMEDICS

Wij declareren vanaf 1-9-2020 via Infomedics (voorheen Fa-Med). De nota van de behandelingen ontvangt u dan ook van Infomedics. In sommige gevallen wordt uw nota eerst gedeclareerd bij uw zorgverzekeraar.

Als uw zorgverzekeraar een gedeelte van uw rekening vergoedt, staat dit duidelijk op de rekening. Wat overblijft betaalt u aan Infomedics. Heeft u een vraag over de hoogte van de vergoeding op uw rekening? Neem dan contact op met uw zorgverzekeraar. Staat er geen vergoeding op de rekening? Betaal dan alles aan Infomedics en controleer daarna of u de rekening nog kunt indienen bij uw zorgverzekeraar.


REGEL HET ONLINE

Op de website van Infomedics (www.infomedics.nl) kunt u veel zaken rondom de betaling van uw rekening snel en eenvoudig regelen, denk bijvoorbeeld aan:

Status van uw betaling controleren Ga naar www.infomedics.nl. U treft de rekeningchecker direct bovenaan de webpagina aan. Vul het betalingskenmerk (cijferreeks) in die op rekening staat en controleer of uw rekening is betaald. Als dit niet het geval is kunt u direct betalen via iDEAL.

Betalingsregeling treffen

Veelgestelde vragen bekijken

Als u een vraag heeft, kunt u het antwoord daarop meestal vinden onder veelgestelde vragen. Anders kunt u altijd contact opnemen met de Servicedesk van Infomedics. Heeft u toch nog een vraag? Bel dan met de Servicedesk van Infomedics op telefoonnummer 036-2031900.


OP TIJD BETALEN

Infomedics hanteert een betalingstermijn van 30 dagen. Lukt het niet om op tijd te betalen, dan kunt u kosteloos uitstel van betaling aanvragen. Ook kunt u tegen kosten een betalingsregeling treffen. Online vindt u ook meer informatie over het Infomedics Betaalplan.


BETALINGSVOORWAARDEN

In opdracht van ons verstuurt en incasseert Infomedics rekeningen voor de zorg die u heeft gehad. Infomedics voldoet hierbij uiteraard aan alle (privacy) wet- en regelgeving, zowel de regels die van toepassing zijn op ons als zorgaanbieder, als aan de regels die vanuit de wet gelden voor Infomedics.

Wat zijn de belangrijkste betalingsvoorwaarden van uw rekening van Infomedics?

Infomedics mag, als dit mogelijk is, uw rekening declareren bij uw zorgverzekeraar. U ziet een eventuele vergoeding altijd terug op de rekening.

Infomedics verwacht dat u de rekening betaalt vóór de vervaldatum zoals vermeld op de rekening.

Als u de rekening niet voor de vervaldatum heeft betaald, dan bent u in verzuim zonder dat daarvoor een nadere ingebrekestelling is vereist. Omdat u het uiteraard vergeten kunt zijn, krijgt u een herinnering waarbij u wordt gevraagd de rekening alsnog te voldoen, binnen 15 dagen nadat u deze heeft ontvangen. Mocht de betaling binnen deze gestelde datum uitblijven, dan brengt Infomedics rente en incassokosten in rekening.

Infomedics mag uw betaling eerst in mindering brengen op de incassokosten, vervolgens op de in rekening gebrachte rente en tenslotte op het oorspronkelijke bedrag van uw rekening.

Houd er rekening mee dat, wanneer u een klacht indient of zich inschrijft bij een andere zorgaanbieder, uw rekening uiteindelijk nog steeds betaald moet worden. Uw betalingsverplichting kan hierdoor niet worden opgeschort.


WAT GEBEURT ER MET UW GEGEVENS?

Om rekeningen snel en correct te kunnen verwerken, delen wij uw gegevens met Infomedics. Infomedics doet er alles aan om uw gegevens maximaal te beveiligen, uiteraard voldoen zij aan alle geldende wetten en regels rondom privacybescherming. Informatie over hoe Infomedics omgaat met de bescherming van privacygevoelige informatie vindt u op www.infomedics.nl.

Wanneer u niet verzekerd bent voor fysiotherapie klikt u hier voor meer informatie over de tarieven.