tarieven

Wanneer u niet verzekerd bent voor fysiotherapie gelden de volgende tarieven.


Fysiotherapie tarieven vanaf januari 2023Behandelvorm Code Bedrag
Behandeling fysiotherapie code 1000 41,20
Behandeling fysiotherapie aan huis code 1001 49,80
Behandeling fysiotherapie met inrichtingstoeslag code 1002 38,80
Behandeling in verzorgingshuis code 1003 34,40
Behandeling kinderfysiotherapie code 1100 59,15
Behandeling kinderfysiotherapie aan huis code 1101 67,80
Behandeling kinderfysiotherapie in inrichting code 1102 62,80
Instructies aan ouders code 1103 38,80
Eenmalig rapport kinderfysiotherapie code 1105 38,80
Behandeling manuele therapie code 1200 59,15
Behandeling manuele therapie aan huis code 1201 67,80
Groepsbehandeling 2 personen code 1301 38,80
Groepsbehandeling 3 personen code 1302 26,30
Groepsbehandeling 4 personen code 1303 19,45
Groepsbehandeling 5-10 personen code 1304 12,55
Consult fysiotherapie onderzoek code 1400 43,60
Consult fysiotherapie onderzoek en uit behandeling code 1401 61,40
Behandeling oedeemtherapie code 1500 59,15
Behandeling oedeemtherapie en uit behandeling code 1501 67,80
Behandeling oedeemtherapie met inrichtingstoeslag code 1502 43,05
Behandeling bekkenfysiotherapie code 1600 58,10
Behandeling bekkenfysiotherapie aan huis code 1601 67,80
Extra Lange zitting code 1700 59,15
Extra lange zitting aan huis code 1701 67,80
Geriatrische fysiotherapie code 1775 59,15
Geriatrische fysiotherapie aan huis code 1776 67,80
Screening code 1850 15,50
Screening aan huis code 1851 15,50
Intake na screening code 1860 33,20
Intake na screening aan huis code 1861 52,45
Screening, intake en onderzoek DTF code 1864 53,80
Intake na verwijzing code 1870 53,80
Intake na verwijzing aan huis code 1871 62,35
Telefonisch consult code 1920 41,20
Niet op komen dagen code 1960 41,20

Oefentherapie tarieven 2023

Behandelvorm Code Bedrag
Behandeling oefentherapie 2000 41,20
Behandeling oefentherapie aan huis 2001 49,80
Behandeling bekkenoefentherapie 2006 59,15
Behandeling bekkenoefentherapie aan huis 2008 67,80
Intake en onderzoek oefentherapie na verwijzing 2401 53,80
Intake en onderzoek oefentherapie DTF 2408 53,80
Intake en onderzoek oefentherapie na verwijzing aan huis 2409 62,35
Screening, intake en onderzoek oefentherapie via DTF aan huis 2412 53,80
Niet op komen dagen 2960 41,20


De eerste afspraak bestaat uit een intake (vraaggesprek) en onderzoek waarna wij samen met u een behandelplan opstellen.

Bij behandelen (bestaande uit onder andere begeleiden, adviseren, oefeningen of manuele handeling) na de intake zullen wij twee zittingen (intake en behandeling) in rekening brengen.

Fysiotherapie wordt in de meeste gevallen vergoed vanuit uw aanvullende verzekering. Kijkt u de voorwaarden na bij uw zorgverzekeraar.

Bij een niet nagekomen afspraak / te laat afzeggen wordt 41,20 in rekening gebracht. De rekening kunt u niet declareren bij uw zorgverzekeraar.


infomedics

Wij declareren vanaf 1-9-2020 via Infomedics (voorheen Fa-Med). De nota van de behandelingen ontvangt u dan ook van Infomedics. In sommige gevallen wordt uw nota eerst gedeclareerd bij uw zorgverzekeraar.

Als uw zorgverzekeraar een gedeelte van uw rekening vergoedt, staat dit duidelijk op de rekening. Wat overblijft betaalt u aan Infomedics. Heeft u een vraag over de hoogte van de vergoeding op uw rekening? Neem dan contact op met uw zorgverzekeraar. Staat er geen vergoeding op de rekening? Betaal dan alles aan Infomedics en controleer daarna of u de rekening nog kunt indienen bij uw zorgverzekeraar.


Regel het online

Op de website van Infomedics ( www.infomedics.nl ) kunt u veel zaken rondom de betaling van uw rekening snel en eenvoudig regelen, denk bijvoorbeeld aan:

  • Status van uw betaling controleren Ga naar www.infomedics.nl. U treft de rekeningchecker direct bovenaan de webpagina aan. Vul het betalingskenmerk (cijferreeks) in die op rekening staat en controleer of uw rekening is betaald. Als dit niet het geval is kunt u direct betalen via iDEAL.
  • Betalingsregeling treffen
  • Veelgestelde vragen bekijken

Als u een vraag heeft, kunt u het antwoord daarop meestal vinden onder veelgestelde vragen. Anders kunt u altijd contact opnemen met de Servicedesk van Infomedics. Heeft u toch nog een vraag? Bel dan met de Servicedesk van Infomedics op telefoonnummer 036-2031900 .


Op tijd betalen

Infomedics hanteert een betalingstermijn van 30 dagen. Lukt het niet om op tijd te betalen, dan kunt u kosteloos uitstel van betaling aanvragen. Ook kunt u tegen kosten een betalingsregeling treffen. Online vindt u ook meer informatie over het Infomedics Betaalplan.


Betalingsvoorwaarden

In opdracht van ons verstuurt en incasseert Infomedics rekeningen voor de zorg die u heeft gehad. Infomedics voldoet hierbij uiteraard aan alle (privacy) wet- en regelgeving, zowel de regels die van toepassing zijn op ons als zorgaanbieder, als aan de regels die vanuit de wet gelden voor Infomedics.

Wat zijn de belangrijkste betalingsvoorwaarden van uw rekening van Infomedics?

  • Infomedics mag, als dit mogelijk is, uw rekening declareren bij uw zorgverzekeraar. U ziet een eventuele vergoeding altijd terug op de rekening.
  • Infomedics verwacht dat u de rekening betaalt vóór de vervaldatum zoals vermeld op de rekening.
  • Als u de rekening niet voor de vervaldatum heeft betaald, dan bent u in verzuim zonder dat daarvoor een nadere ingebrekestelling is vereist. Omdat u het uiteraard vergeten kunt zijn, krijgt u een herinnering waarbij u wordt gevraagd de rekening alsnog te voldoen, binnen 15 dagen nadat u deze heeft ontvangen. Mocht de betaling binnen deze gestelde datum uitblijven, dan brengt Infomedics rente en incassokosten in rekening.
  • Infomedics mag uw betaling eerst in mindering brengen op de incassokosten, vervolgens op de in rekening gebrachte rente en tenslotte op het oorspronkelijke bedrag van uw rekening.
  • Houd er rekening mee dat, wanneer u een klacht indient of zich inschrijft bij een andere zorgaanbieder, uw rekening uiteindelijk nog steeds betaald moet worden. Uw betalingsverplichting kan hierdoor niet worden opgeschort.


Wat gebeurt er met uw gegevens?

Om rekeningen snel en correct te kunnen verwerken, delen wij uw gegevens met Infomedics. Infomedics doet er alles aan om uw gegevens maximaal te beveiligen, uiteraard voldoen zij aan alle geldende wetten en regels rondom privacybescherming. Informatie over hoe Infomedics omgaat met de bescherming van privacygevoelige informatie vindt u op www.infomedics.nl .