SCHOUDERKLACHTEN


De behandeling van schouderaandoeningen heeft de laatste jaren een groei in kwaliteit en mogelijkheden doorgemaakt.

Er zijn vele nieuwe inzichten op het gebied van diagnostiek en behandeling van schouderklachten waarbij gebruik is gemaakt van de meest actuele kennis, onderzoekstechnieken en behandelingsmogelijkheden.

Dit is gebaseerd op wetenschappelijke evidentie. Hierdoor is de behandeling door de fysiotherapeut gespecialiseerder geworden.

Onze samenwerkingsverbanden met verschillende orthopeden uit de regio maakt een optimale behandeling van uw schouderklacht mogelijk.

Tevens zijn wij aangesloten bij het SchouderNetwerk Amsterdam (www.schoudernetwerkamsterdam.nl).


Voor wie?

 • Een stijve en/of pijnlijke schouder bij alledaagse activiteiten in en rondom het huis.
 • Sportgerelateerde schouder klachten
 • Behandeling na een schouderoperatie
 • Peesrupturen (peesscheuren)
 • Frozen shoulder (vastzittende schouder)
 • Schouderluxatie (schouder uit de kom)
 • Instabiele schoude


Wat kunt u verwachten?

Bij een eerste consult wordt er een uitgebreide intake gedaan. Wat is er gebeurd voordat de klachten ontstonden?

Voorgeschiedenis, welke activiteiten verergeren de klachten?

Daarna volgt een lichamelijk onderzoek:

 • Er wordt gekeken naar de stand van de schouder en het schouderblad
 • Beweeglijkheid van de schouder wordt getest
 • En er worden spierkracht en kapseltesten gedaan


De behandeling

Afhankelijk van de bevindingen uit het onderzoek zal de behandeling bestaan uit:

 • Mobiliserende oefeningen
 • Spierversterkende oefeningen
 • Houding corrigerende oefeningen
 • Stabiliteitstraining
 • Scapula (schouderblad) mobiliserende oefeningen
 • Verschillende rekkingen van diverse spieren
 • Adviezen
 • Huiswerk oefeningen

Het succes van de behandeling hangt voor een deel af van de mate van zelfdiscipline om de oefeningen van de fysiotherapeut vol te houden.


Doel

 • Werk en dagelijks activiteiten in en rondom het huis (ADL) zonder schouderklachten kunnen uitvoeren
 • Sportgerelateerde activiteiten  zonder schouderklachten kunnen uitvoeren
 • ’s Nachts weer goed kunnen doorslapen zonder wakker te worden van de schouderpijn


Vergoeding

Fysiotherapie wordt vergoed vanuit de aanvullende verzekering. Deze vergoeding verschilt echter per verzekeraar. Kijk hiervoor goed uw polis na. Let op de behandelingen die u elders heeft genoten deze tellen ook mee.

Onze praktijk heeft contracten met bijna alle zorgverzekeraars. Indien u niet of onvoldoende verzekerd bent dient u de behandeling zelf te betalen.

U kunt zonder verwijzing van een huisarts of specialist naar de fysiotherapie.

link

www.schoudernetwerkamsterdam.nl

FYSIOTHERAPEUT


CAROLIEN DE JONG