huisreglement


Afspraken

Om een vlot verloop van de “ïntake” te bereiken, graag de eerste keer uw pas van de zorgverzekeraar en een geldig legitimatiebewijs meenemen. Heeft u een verwijsbrief van de arts gekregen, dan deze ook graag de eerste keer meenemen. Als uw gegevens tussentijds veranderen, wilt u deze dan s.v.p. ook doorgeven.

Bij aanvang van de behandeling ontvangt u een afspraakkaartje. Neemt u altijd uw kaartje mee, zodat wij een nieuwe afspraak kunnen noteren. Dit voorkomt onnodig misverstanden. Bent u verhinderd? Verplaats tijdig uw afspraak, minimaal 24 uur van te voren, anders zijn wij genoodzaakt deze kosten bij u in rekening te brengen.

De eerste afspraak bestaat uit een intake (vraaggesprek) en onderzoek waarna wij samen met u een behandelplan opstellen. Bij behandelen (bestaande uit onder andere begeleiden, adviseren, oefeningen of manuele handeling) na de intake zullen wij twee zittingen (intake en behandeling) in rekening brengen.Fysiotherapie wordt in de meeste gevallen vergoed vanuit uw aanvullende verzekering. Kijkt u de voorwaarden na bij uw zorgverzekeraar.

Neemt u altijd uw persoonlijke eigendommen mee naar de behandelkamer of oefenzaal. Naast de oefenzaal met fitness apparatuur zijn kluisjes aanwezig om uw waardevolle spullen op te kunnen bergen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor verlies of diefstal van uw persoonlijke eigendommen. In onze wachtkamer staan verschillende folders om mee te nemen. Tevens kunt u gebruikmaken van de aanwezige lectuur in de wachtkamer. Het is niet de bedoeling dat u de tijdschriften mee naar huis neemt.


Hygiëne

Wij investeren om te kunnen werken in een schone omgeving. Wij verwachten ook dat onze patiënten zowel hun eigen als onze hygiëne bewaken. Wanneer u behandeld wordt op de behandelkamer, maar ook als u traint in de oefenzaal, graag een handdoek meenemen. In de oefenzaal dient u schoenen met schone zolen te dragen. In onze praktijk wordt niet gerookt.


Klachtenregeling

Adviezen of klachten kunt u melden aan de behandelend therapeut of aan onze secretaresse via telefoonnummer: 020-6650729. Voor verdere informatie: zie Klachtenregeling.


Calamiteiten

In geval van calamiteiten dient u de aanwijzingen van het personeel of de hiertoe bevoegde instantie (brandweer, politie) op te volgen.