KINDERFYSIOTHERAPIE


Kinderfysiotherapie is gericht op het motorisch functioneren van kinderen en jong volwassenen van 0-18 jaar en is een specialisatie na de opleiding fysiotherapie.

De therapie zal er op gericht zijn de motorische en zintuiglijke ontwikkeling van het kind te stimuleren.

De kinderfysiotherapeut zal de oefentherapie aanpassen op het specifieke ontwikkelingsprofiel van het kind.

Uitgaande van de hulpvraag van ouders en kind wordt gebruik gemaakt van kindgericht materiaal, aangeboden in een kindvriendelijke omgeving.

Indien de situatie hierom vraagt kan de therapie ook aan huis plaats vinden. Om de vraagstelling c.q. indicatiestelling van kind en ouders optimaal in kaart te kunnen brengen zijn voor intake, observatie, onderzoek en het gesprek met de ouders vaak meerdere afspraken nodig.


Voor wie?

Voor baby’s en peuters waarbij de volgende klachten zijn geconstateerd:

 • Een motorische ontwikkelingsachterstand
 • A-symmetrie van de zuigeling of aanwezige voorkeurshouding
 • Billenschuivers i.p.v kruipen
 • Neurologische aandoeningen (cerebrale parese en spina bifida)
 • Pre-dysmature kinderen (vroeggeboorte)
 • Plexus brachialis laesie door de bevalling (beknelling zenuwstreng)

 

Voor het jonge kind waarbij de volgende klachten zijn geconstateerd:

 • Een motorische of mentale ontwikkelingsachterstand
 • Een afwijkend looppatroon
 • Aanwezige houdingsproblemen
 • Neurologische aandoeningen (cerebrale parese of spina bifida)
 • Lage of hoge spierspanning
 • Orthopedische aandoeningen (bv aangeboren voetstand afwijkingen)
 • Aangeboren aandoeningen die de motoriek beïnvloeden
 • Ademhalingsproblematiek
 • Jeugdreuma

 

Voor het oudere kind waarbij de volgende afwijkingen zijn geconstateerd: 

 • Een motorische of mentale ontwikkelingsachterstand
 • DCD (Developmental Coördiation Disorder)
 • Neurologische aandoeningen (cerebrale parese en spina bifida)
 • Hersenletsel als gevolg van een ongeval
 • Schrijfproblemen
 • Houdingsproblemen
 • Ademhalingsproblemen
 • ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder)
 • Jeugdreuma


Vergoeding

U kunt zonder verwijzing van een huisarts of specialist naar de kinderfysiotherapeut. De eerste achttien behandelingen voor kinderfysio- therapie worden vergoed uit de basisverzekering.

De overige vergoeding is afhankelijk van uw verzekeringspakket. Kijkt u goed uw polis na. Let op: behandelingen die u elders heeft genoten tellen ook mee.

Links

www.nvfk.nl
 

FYSIOTHERAPEUT

 

ASTRID VAN KEMPEN

 

KELSEY VAN HEININGEN MSc